Dzwony

Historia dzwonów i dzwonnicy


Nasze dzwony i dzwonnica mają swoją historię. Odlewanie dzwonów dokonało się w pabianickiej szkole rzemiosł.

Największy dzwon ważył 375 kg, zawierał dedykację ku czci św. Floriana i z herbem miasta Pabianic, z napisem – byt swój zawdzięczam obywatelom miasta Pabianic i staraniem rektora kościoła ks. Wacława Trzcionki z dopiskiem na czaszy dzwonu: Bogu na chwałę i ludziom na pożytek.

Drugi dzwon o wadze 265 kg, był z wizerunkiem św. Cecylii i Matki Bożej Niepokalanej, z napisem: byt swój zawdzięczam obywatelom miasta Pabianic , nazywam się Cecylia.

Trzeci dzwon ważył 154 kg. Zawierał symbolikę wiary, nadziei i miłości z wizerunkiem św. Stanisława Kostki.

Dzwony zostały wykonane 5 V 1929 r. Zostały poświęcone przez ks. bpa Wincentego Tymienieckiego w tymże roku.

26 V 1942 r. niemieccy okupanci zdjęli dzwony z dzwonnicy celem wywiezienia ich do Niemiec. Jeden z dzwonów udało się zakopać i został zachowany, po zawierusze wojennej odkopany i zawieszony pozostaje na dzwonnicy, inny dzwon sprowadzono z ziem odzyskanych a trzeci jest na dzwonnicy zdjęty z wieży kościelnej, jako sygnaturka.

Do nas należy dokonać rewitalizacji dzwonnicy, by dzwony w niej zawieszone wyznaczały swym dźwiękiem godziny Mszy św., modlitwy na Anioł Pański o godz. 6 – 12 – 18.

Niech bijące dzwony obudzą serca parafian, by biły w rytmie dzwonów miłością ku Bogu i kościołowi.

Na Anioł Pański biją dzwony, niech będzie Maria pochwalona, niech będzie Chrystus pochwalony. Na Anioł Pański biją dzwony, w niebiosach kędyś głos ich kona / tak pisał K. Tetmajer w 1929 roku poświęcenia dzwonów/ .

Anioł Pański dzwon wydzwania, zwyczaj ojców święty, stary, każdy kornie głowę skłania na znak hołdu na znak wiary i trzy Zdrowaś i wezwanie u stóp Matki Bożej składa. Pozdrawiając Zwiastowanie na głos dzwonu odpowiada i dziękuje Zbawcy świata, że na ziemię zstąpić raczył. I do czyśćca myśl ulata, by najdroższym Bóg przebaczył. Anioł pański dzwon wydzwonił, już ucichło jego bicie, każdy kornie głowę skłonił z Bogiem idzie w dalsze życie. Dzwon przyzywa do apelu wiernym Bogu i Ojczyźnie, bohaterom hołdy składa i pamięta o poległych.