PL

 Witamy na stronie parafii Św. Floriana Męczennika

w Pabianicach
 

NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA              8 czerwca 2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 

1. Dziś wielbimy Boga za sakrament Eucharystii. Dzieci kl. 4 w rocznicę I Komunii Św. dziękują Chrystusowi za Jego obecność w ich życiu. Słowa Chrystusa Pana, że zostanie z  nami aż do skończenia świata, mają znaczenie nie tylko symboliczne. W Eucharystii obecny jest Chrystus realnie i prawdziwie wraz ze swoim Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem. Mówimy, że jest wręcz Więźniem tabernakulum. Najpiękniejszym uczczeniem Boga jest uczestnictwo we Mszy Świętej i przyjęcie Komunii Świętej. Pamiętajmy, że Chrystus chce być obecny w  naszym życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym, społecznym i narodowym nie tylko od święta, ale przede wszystkim na co dzień. Msze Święte w naszym kościele dzisiaj o godz. (7:30; 9:00 – po niej procesja do 4 ołtarzy i 18:00).

2. Katolicka wiara wyraża się w szczególny sposób w czci dla Eucharystii, która jest jej źródłem i szczytem. Oprócz Mszy Świętej wyraża się ona także przez procesje. Dziś  uroczysta procesja do czterech ołtarzy po Mszy o godz. 9:00. Do następnego czwartku uczestniczyć będziemy w tak zwanej oktawie Bożego Ciała. Celebrowane w tych dniach czerwcowe nabożeństwa o godz. 17:30 połączone będą z  procesją eucharystyczną wokół kościoła. Wszystkich parafian zapraszam do licznego udziału i proszę o nadanie im godnej oprawy.

3. Jednocześnie pragnę gorąco podziękować za udział w dzisiejszej procesji, zwłaszcza tym, którzy wzięli udział w budowie i dekorowaniu czterech stacyjnych ołtarzy. Szczególne podziękowania kierujemy również do wszystkich, którzy pomogli w organizowaniu procesji: ks. Kanonikowi Czesławowi, czcigodnym Siostrom ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, szafarzowi nadzwyczajnemu, panu organiście, ministrantom, dzieciom pierwszokomunijnym i rocznicowym, rodzicom, katechetkom, asyście, osobom niosącym chorągwie, feretrony i  inne oznaki naszej wiary, dziewczynkom sypiącym kwiatki oraz wszystkim którzy przyczynili się do uświetnienia dzisiejszej uroczystości. Wiara jest do pewnego stopnia sprawą osobistą, gdyż to my podejmujemy decyzję, czy opowiadamy się za Bogiem. Mamy jednak obowiązek wyznawania jej publicznie i mężnego bronienia. Chrystus Pan wzywa do przyznania się do Niego wobec ludzi. Pamiętajmy, że świat potrzebuje dziś bardziej świadków niż nauczycieli. Słowa wprawdzie uczą, ale przykłady pociągają. Może innym potrzebne jest właśnie nasze świadectwo. Nie zapominajmy, że jako chrześcijanie mamy być światłem w pielgrzymce wiary.

4. Msza św. inaugurująca Święto Eucharystii (upamiętniające wizytę św. Jana Pawła II w  Łodzi), podczas której parafie otrzymają kanonizacyjny obraz św. Jana Pawła II, będzie sprawowana 9 czerwca o godz. 19.00 w bazylice archikatedralnej. Na tę Mszę św. zaproszeni są delegaci ze wszystkich parafii archidiecezji łódzkiej. 

NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY                                                                             4 czerwca 2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie i pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą – jednego Boga w trzech Osobach. Oby wszystko w naszym życiu było czynione na chwałę Trójcy Świętej!

2. Z inicjatywy metropolity warszawskiego księdza kardynała Kazimierza Nycza od 2008 roku pierwsza niedziela czerwca obchodzona jest jako Dzień Dziękczynienia. Przede wszystkim dziękujemy naszemu Ojcu w niebie za dar odkupienia. Ale jednocześnie dziękujemy sobie wzajemnie za wszelkie gesty dobroci i braterskiej solidarności. Do puszki można złożyć ofiarę na Świątynię Opatrzności Bożej.

3.W środę po mszy wieczornej spotkanie z kandydatami do bierzmowania (zapraszam już na nabożeństwo czerwcowe o 17:30).

4. W najbliższy czwartek, 8 czerwca, w liturgii będziemy celebrowali uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Będziemy dziękować Bogu za dar Eucharystii, będziemy prosić Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, naszej ojczyzny i naszego narodu. Dzieci klas czwartych obchodzą Rocznicę swojej I Komunii Św. na Mszy o godz. 9:00. Po tej Mszy wyruszymy w procesji eucharystycznej, która będzie publicznym wyznaniem wiary w to, że Jezus jest wśród nas, że jest w naszym życiu zawsze obecny. Przejdziemy ulicami: Warszawską (z racji na trwające prace pójdziemy chodnikiem), Konstantynowską, Żwirki i Wigury oraz Kapliczną. Przygotujmy cztery ołtarze, udekorujmy nasz parafialny wieczernik i nasze domy, a przede wszystkim otwórzmy Jezusowi nasze serca, aby mogło je opromienić Jego błogosławieństwo. Msze Święte w naszym kościele sprawowane będą o godz. 7:30,
9:00 (z procesją) i 18:00.


5. Procesje eucharystyczne wokół naszego kościoła będą się odbywały codziennie o godz. 17:30 przez całą tak zwaną oktawę Bożego Ciała. Przez cały miesiąc o tej godzinie zapraszamy na Nabożeństwo do NSPJ.

6. W przyszłą niedzielę, 11 czerwca, będzie zbiórka ofiar na budowę kościołów Archidiecezji Łódzkiej – już dzisiaj proszę Parafian o otwarte serca dla tego szczytnego celu.

7. Serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary składane na cele wspólnoty parafialnej i  utrzymanie naszej świątyni. Niech dobry Bóg wynagradza waszą hojność swoim błogosławieństwem. Bóg zapłać P. Tomaszowi Gabrysiakowi i Wojciechowi Czestkowskiemu za pracę na rzecz parafii.

8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: NIEDZIELA - 10 zł oraz MAGAZYN – 15 zł.

9. Intencje Mszy świętych na nadchodzący tydzień sprawdźmy na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej naszej parafii.

W tym tygodniu patronujĄ nam:
Poniedziałek, 5 czerwca – św. Bonifacy (673-754), biskup i męczennik, benedyktyn, wielki misjonarz i apostoł Niemiec (wspomnienie obowiązkowe).
Sobota, 10 czerwca – bł. Bogumił (ok. 1135-1204), biskup poznański i gnieźnieński, człowiek nadzwyczaj szlachetnym, co sprzyjało powoływaniu go do rozsądzania sporów oraz wypełniania delikatnych misji jednania poróżnionych stron (wspomnienie obowiązkowe).


 

 
 
Pabianice, 27 maja 2023 r.
ZAPROSZENIE
 
Organizatorzy Jubileuszowej 555. Pieszej Pabianickiej Pielgrzymki na Jasną Górę zapraszają na pierwsze spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w najbliższą niedzielę, tj. 4 czerwca po Mszy św. o godz. 18.00, w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Pabianicach. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą włączyć się w organizację Pielgrzymki.
Z chrześcijańskim pozdrowieniem
Ks. Przemysław Kansy
Kierownik 555. Pieszej Pabianickiej Pielgrzymki na JG................................................................................

 Zapraszamy na wirtualny spacer po naszej świątyni.

...............................................................................................................
 

.

.