Duszpasterstwa

Formy Duszpasterstwa na terenie parafii
  • Żywa Róża
  • III Zakon św. Franciszka
  • Grupa Modlitewno-Refleksyjna
  • Grupa Młodzieżowa
  • Zespół Misyjny
  • Schola
  • Ministranci