PL

 
 Witamy na stronie parafii Św. Floriana Męczennika

w Pabianicach 

JEDENASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                                       16 czerwca 2024

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W prostych słowach, za pomocą przypowieści Pan Jezus przybliża rzeczywistość Bożego królestwa, do którego wszyscy jesteśmy zaproszeni. Kończący się rok szkolny i  katechetyczny 2023/2024 niech nas pobudzi do refleksji: na ile z tego zaproszenia skorzystaliśmy i zbliżyliśmy się do Pana. Po mszy o godz. 11:00 zmiana Tajemnic Różańcowych i modlitwa różańcowa – na którą zapraszają Żywe  Róże Różańcowe i Bractwo św. Józefa.
Zapraszamy też na wieczór modlitwy o błogosławieństwo dla Polski ze św. Andrzejem Bobolą. Rozpoczęcie nabożeństwem o 17:30 a zakończenie Apelem Jasnogórskim o 21:00.

2. Zachęcamy do uczestnictwa w czerwcowych nabożeństwach ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa każdego dnia o godz. 17:30 przed wieczorną Eucharystią.

3. W piątek 21 czerwca, zakończy się kolejny rok szkolny i katechetyczny. Na dziękczynną Mszę Świętą zapraszamy w czwartek o 18:00.

4. W przyszłą niedzielę 23 czerwca, obchodzimy dzień ojca. Pamiętamy o nich nie tylko w  składanych życzeniach ale i w modlitwie.

5. Z racji rozpoczynających się wakacji w przyszłą niedzielę będziemy prosić Boga o  bezpieczne podróże wakacyjne. Po każdej mszy będzie błogosławieństwo kierowców i  poświęcenie pojazdów.

6 Na dzień 20 czerwca ONZ wyznaczyła Międzynarodowy Dzień Uchodźcy. W Kościele ten dzień obchodzimy w ostatnią niedzielę września, ale chciejmy serdeczną modlitwą otoczyć tych, którzy z powodu wojny czy prześladowań musieli opuścić swój rodzinny dom i swoich bliskich.

7. Pragnę serdecznie podziękować za wszelkie ofiary składane na cele wspólnoty parafialnej i utrzymanie naszej świątyni - niech dobry Bóg wynagradza Waszą hojność Swoim Błogosławieństwem.

8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej – NIEDZIELA 10 zł i MAGAZYN 15 zł.

9. Intencje Mszy świętych na nadchodzący tydzień sprawdźmy na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej naszej parafii.

10. Wszystkim przeżywającym w tym tygodniu swoje osobiste święta, nade wszystko imieniny i urodziny, składamy najlepsze życzenia. Zmarłych polecajmy Bożemu miłosierdziu…

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
W poniedziałek, 17 czerwca – św. Brat Albert Chmielowski, którego postawa służby najuboższym i spychanym na margines życia przypomina o wielkości i godności każdego człowieka.
W piątek, 21 czerwca – św. Alojzy Gonzaga, młodziutki jezuita, odznaczający się gorliwością w spełnianiu zakonnych praktyk i pielęgnowaniu chorych.

 
 
16 czerwca 2024
Parafia św. Floriana Męczennika w Pabianicach

Wieczór modlitwy o błogosławieństwo dla Polski ze św. Andrzejem Bobolą

17:30 Nabożeństwo do Serca Jezusa 
18:00 Msza św. o błogosławieństwo dla Polski
Litania Narodu Polskiego
Rozważania o Ślubach Jasnogórskich 
Różaniec ze św. Andrzejem Bobolą
Świadectwa świętości Andrzeja Boboli
21:00 Apel Jasnogórski

błogosławieństwo dla Polski


Modlitwa za Ojczyznę przez przyczynę św. Andrzeja Boboli

Boże, któryś zapomnianą do niedawna Polskę wskrzesił cudem wszechmocy Twojej, racz za przyczyną sługi Twojego św. Andrzeja Boboli dopełnić miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i  odwrócić grożące jej niebezpieczeństwa. Niech za łaską Twoją stanie się narzędziem Twojej czci i chwały. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, karnością i męstwem jej obrońców, zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków jej obywateli. Daj jej kapłanów pełnych ducha Bożego i żarliwych o dusz zbawienie. Wzmocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów. Wytęp wszelką stanową zazdrość i zawiść, wszelką osobistą czy zbiorową pychę, samolubstwo i chciwość tuczącą się kosztem dobra publicznego. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież, zaprawiając ją do posłuszeństwa i pracy, a chroniąc od zepsucia. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia się i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości i przebaczenia. Jak jeden Bóg, tak jedna wiara, nadzieja i miłość niech krzepi nasze serca! Amen. 

Duszpasterstwo Rodzin wraz ze Stowarzyszeniem Spotkania Małżeńskie zapraszają narzeczonych na wakacyjne nauki przedmałżeńskie w formie Wieczorów dla Zakochanych. Spotkania odbywać się będą online o godz. 18.30, we wtorki i czwartki od 16 lipca do 13 sierpnia. Szczegóły i zapisy: www.spotkaniamalzenskie-lodz.pl. Liczba
miejsc ograniczona.


 
 
Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
 w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia
 

Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.
„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św.  Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w  oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […]
Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z  dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w  początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a  narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i  niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z  obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47).
W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.
Podpisali Członkowie Rady Stałej
Konferencji Episkopatu Polski
Jasna Góra, 2 maja 2024

Za zgodność:

Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski

 


 


................................................................................

 Zapraszamy na wirtualny spacer po naszej świątyni.

...............................................................................................................
 

.

.