Chór

Historia chóru

Co roku we wspomnienie liturgiczne świętej Cecylii chóry, schole, organiści, orkiestry – przeżywają swoje święto patronalne.

To dwaj nasi zacni parafianie, nazwani w książce Józefa Frankowskiego pt. Kościół św. Floriana wyd. w r. 1930 – obywatelami Starego Miasta: Józef Pliszka i Leonard Michel zorganizowali 22 XI 1899 r. - chór przy kościele św. Floriana. Na przyszły rok przypada 120 rocznica jego utworzenia.

Na owe czasy, zaboru rosyjskiego była to inspiracja patriotyczna, zmierzająca do kultywowania śpiewu i kultury ojczystej.

Leonard Michel aż do 1952 r. był dyrygentem chóru. Początkowo do chóru należało 28 chórzystów. Wyłoniono zarząd chóru w osobie Józefa Pliszka – prezesa, Adama Derskiego – skarbnika i sekretarza Szczepana Malinowskiego. Wszystkim zajmował się ówczesny organista pan. Rojek.

Rozpoczęto od nauki pieśni religijnych i patriotycznych.

Kto chciał należeć do chóru, musiał być zaopiniowany przez dwóch wprowadzających, dających świadectwo o kandydacie, następnie były przesłuchania pod względem głosu.

Chór tworzył swoje tradycje, życie towarzyskie kulturowe, zbierano składki na cele statutowe.

Już w 1904 r. powstaje nowy zespół śpiewaczy złożony z samych mężczyzn.

Już w 1908 r. powstaje orkiestra parafialna /miałaby obecnie 110 lat, gdyby przetrwała, należy wznowić jej działalność/.

W 1912 r. chór przeobraża się w Towarzystwo Śpiewacze Florian, prezesem zostaje Konstanty Olszewski. W ramach Towarzystwa wylania się Koło dramatyczne, które wystawia przedstawienia teatralne.

W 1920 r. Towarzystwo Śpiewacze Florian otrzymuje sztandar, z którym występuje na licznych występach.

Wówczas w 1920 r. obchodzono jubileusz 25 lecia towarzystwa śpiewaczego Florian, wówczas towarzystwo liczyło ogromną liczbę członków 412, działających w dwóch chórach męskim i mieszanym. Kościół parafialny św. Floriana zawdzięcza im zakupienie jednego z ołtarzy.

W latach trzydziestych Chórzyści występują w licznych konkursach w Toruniu, Poznaniu, Warszawie, Łodzi.

/ W tym czasie zakupiono działkę budowlaną na siedzibę Stowarzyszenia, z czasem sprzedano a pieniądze przeznaczono na budowę nowej plebanii – jest więc wdzięczność parafii aby w gmachu plebanii odbywały się próby chóru parafialnego./

W czasie okupacji hitlerowskiej zniszczony został sztandar Towarzystwa, zakupiono nowy sztandar w roku 1947 r.

Towarzystwo przekształcono w Stowarzyszenie Śpiewacze Florian, wybrano nowego prezesa Teofila Żurawskiego, powołano nowego dyrygenta Jerzego Hildebrandta.

W 1969 r. obchodzono uroczyście jubileusz 70 lecia, Stowarzyszenie liczyło 176 członków. Na 75 lecie uhonorowano Stowarzyszenie Państwową odznaką I stopnia.

Od 1980 roku zacieśnia się więź chóru – z parafią św. Floriana, co dwa tygodnie śpiewacy występowali na chórze kościoła wykonując na Mszy św. pieśni liturgiczne, szczególnie na święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, Odpust św. Floriana czy na św. Cecylię, tradycję śpiewaczą utrzymywało 3 mężczyzn i 28 kobiet.

Chór dotrwał jeszcze do 21 XI 1999 r. do obchodów 100 rocznicy istnienia Chóru, Towarzystwa Śpiewaczego, Stowarzyszenia Śpiewaczego Florian.

 

Co dalej ? Trzeba powołać chór !

Trzeba powołać orkiestrę !

 

Tak nam dopomóż Bóg.

rok 2018